Wiz_1
Wiz_2
Wiz_3
Wiz_4
Wiz_5
20170905 shcematy analizy
Pniowiec – plaza stan istniejacy
Pniowiec – projekt plaza
Pniowiec – Rzut- Stan projektowany
Pniowiec – schemat stref aktywnosci
Pniowiec – wioska rybacka

Pniowiec

Projekt koncepcyjny przestrzeni rekreacyjnej z kąpieliskiem i ścieżki spacerowej wokół Zalewu Pniowiec w Rybniku. Głównym założeniem zaproponowanie systemu kształtowania przestrzeni w miejscu kąpieliska oraz na ścieżce, aby czytelne było ich powiązanie. Nawiązaliśmy do geometrii całego terenu, która wpisuje się w trójkąt i przez diagonalne linie tworzone były systemy drewnianych podestów i siedzisk.

W strefie rekreacyjnej najważniejsze było zaplanowanie połączenia plaży i kąpieliska z towarzyszącym zapleczem – gastronomicznym w formie foodtrucków, toaletami, budynkiem dla obsługi WOPR, boiskami, miejscami do siedzenia i aranżacji kina letniego oraz koncertów. Teren poprzez skośne linie kompozycyjne został podzielony na odpowiednie strefy.  Plaża wraz z pobliskim placem zabaw, plenerową siłownią i miejscem do spożycia posiłków jest oddzielona przez linię foodtrucków od trawiastej nachylonej polany. Na jej powierzchni umieszczone są trójkątne i wielokątne siedziska.

Przestrzeń kąpieliska ograniczona jest od pozostałej części zalewu podestami drewnianymi, służącymi także jako rekreacyjne molo. Podobne podesty umiejscowione są na trasie ścieżki wokół zalewu na granicy terenu i wody, w najciekawszych punktach widokowych. Są to kompozycje wielokątnych poziomów wraz z miejscami do siedzenia.

 

autor: arch. Anita Baron, arch. Aneta Oraczewska

współpraca: Beata Paprotny
lokalizacja: Rybnik
zakres: projekt koncepcyjny
realizacja: 2017