SPOTKANIE, ROZMOWA, ANALIZA POTRZEB

Pierwsze spotkanie ma na celu przeprowadzenie rozmowy na temat projektu i analizy potrzeb klienta i jego wytycznych. Ustalamy główne priorytety planowanego projektu.

INWENTARYZACJA

Wizyta na miejscu inwestycji obejmująca inwentaryzację budowlaną, pomiary, dokumentację fotograficzną - niezbędną na potrzeby dalszej pracy.

SZKIC FUNKCJONALNY

Pierwsza propozycja układu funkcjonalno-przestrzennego. W zależności od przyjętych rozwiązań wstępna koncepcja zawiera kilka wariantów (2-3 warianty), szkicowe linearne wizualizacje jasno obrazujące rozwiązania. Rozpatrujemy najlepszy i najbardziej funkcjonalny układ przestrzeni w porozumieniu z inwestorem.

PROJEKT KONCEPCYJNY

Koncepcja architektoniczno-budowlana jest propozycją układu funkcjonalno-przestrzennego, z podaniem wstępnych propozycji materiałowych (po wyborze przez Inwestora wariantu z koncepcji wstępnej)

PROJEKT BUDOWLANY

Projekty przygotowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zawierające projekty branżowe oraz uzgodnienia niezbędne do otrzymania Pozwolenia na budowę. Projekty zabudowy jednorodzinnej, budynki usługowe, użyteczności publicznej itd. Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy przygotowuje się w celu wyeliminowania wszelkich możliwych błędów budowlanych oraz w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania projektu. Projekt ma formę opracowania, gdzie znajdują się rysunki ogólnie oraz szczegółowe, opis konkretnych rozwiązań, przykłady i zestawienia elementów wyposażenia z podaniem firmy i ceny.

NADZORY AUTORSKIE

Wizyty na miejscu realizacji inwestycji, dzięki którym możemy zweryfikować czy projekt realizowany jest zgodnie z projektem, rozwiązać wszelkie wątpliwości wykonawcy.