SPOTKANIE, ROZMOWA, ANALIZA POTRZEB

Pierwsze spotkanie i rozmowa na której ustalamy główne priorytety planowanego projektu.

UKŁAD FUNKCJONALNY

Wstępna koncepcja – pierwsza propozycja układu funkcjonalno-przestrzennego. W zależności od przyjętych rozwiązań wstępna koncepcja zawiera kilka wariantów (2-3 warianty), szkicowe linearne wizualizacje jasno obrazujące rozwiązania.

PROJEKT BUDOWLANY

Projekty przygotowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zawierające niezbędne uzgodnienia do otrzymania Pozwolenia na budowę.

NADZORY AUTORSKIE

Wizyty na miejscu realizacji inwestycji, dzięki którym możemy zweryfikować czy projekt realizowany jest zgodnie z projektem, rozwiązać wszelkie wątpliwości wykonawcy.

INWENTARYZACJA, WIZJA LOKALNA

Spotkanie na miejscu inwestycji obejmujące dokumentację fotograficzną, inwentaryzację na potrzeby dalszej pracy.

PROJEKT KONCEPCYJNY

Koncepcja architektoniczno-budowlana jest propozycją układu funkcjonalno-przestrzennego, z podaniem wstępnych propozycji materiałowych (po wyborze przez Inwestora wariantu z koncepcji wstępnej)

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy przygotowuje się w celu wyeliminowania wszelkich możliwych błędów budowlanych oraz w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania projektu. Projekt ma formę opracowania, gdzie znajdują się rysunki ogólnie oraz szczegółowe, opis konkretnych rozwiązań, przykłady i zestawienia elementów wyposażenia z podaniem firmy i ceny.